Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T10/20
Název
Name
Krevní obraz (studie)
Blood count (study)
Stop termín
Deadline
30.06.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 94
Slovakia 48

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (systems)
Youden plots