Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T06/20
Název
Name
Diagnostika vrozených vývojových vad (studie)
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test) (study)
Stop termín
Deadline
22.05.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 40
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Histogramy
 
Quantitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Histogramy
Quantitative results
Histograms