Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET2/20
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Deadline
25.09.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 64
Slovakia 4

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots