Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IFT2/20
Název
Name
Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
Stop termín
Deadline
26.10.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 71
Slovakia 32

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots