Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR1/20
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Deadline
28.02.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 50
Slovakia 10
Hungary 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Final report
Qualitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Qualitative results
Histograms