Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HCB2/20
Název
Name
Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
Stop termín
Deadline
24.11.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 67
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
 
Qualitative results (principles of measurement)