Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFK2/20
Název
Name
Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
Stop termín
Deadline
17.11.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 38
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Qualitative results
Histograms