Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFC1/20
Název
Name
Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
Stop termín
Deadline
31.03.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 50
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results