2020
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/20 27.3.2020 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/20 24.7.2020
ABR3/20 13.11.2020
AIH1/20 6.3.2020 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/20 2.10.2020
AIM1/20 16.3.2020 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/20 26.10.2020
AKS1/20 31.1.2020 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/20 10.4.2020
AKS3/20 24.7.2020
AKS4/20 9.10.2020
ALB1/20 10.4.2020 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/20 9.10.2020
AM1/20 10.4.2020 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/20 9.10.2020
AP1/20 3.4.2020 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/20 18.9.2020
APLA1/20 13.3.2020 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/20 23.10.2020
AT1/20 4.5.2020 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/20 19.10.2020
BIL1/20 21.2.2020 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/20 21.8.2020
BM1/20 7.2.2020 Kostní markery
Bone Markers
BM2/20 31.7.2020
CC1/20 10.4.2020 Cystatin C
Cystatin C
CC2/20 9.10.2020
CD341/20 13.4.2020 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/20 12.10.2020
CRC1/20 8.6.2020 Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
CRP1/20 21.2.2020 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/20 22.5.2020
CRP3/20 21.8.2020
CRP4/20 4.12.2020
CRPP1/20 23.1.2020 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/20 27.2.2020
CRPP3/20 11.6.2020
CRPP4/20 10.9.2020
CRPP5/20 22.10.2020
CRPP6/20 10.12.2020
CSFB1/20 31.3.2020 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/20 17.11.2020
CSFC1/20 31.3.2020 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/20 17.11.2020
CSFF1/20 31.3.2020 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/20 17.11.2020
CSFK1/20 31.3.2020 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/20 17.11.2020
DD1/20 3.4.2020 D Dimery
D Dimers
DD2/20 19.6.2020
DD3/20 18.9.2020
DD4/20 20.11.2020
DGP1/20 14.2.2020 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/20 12.6.2020
DGP3/20 4.12.2020
DIF1/20 19.3.2020 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/20 28.5.2020
DIF3/20 17.9.2020
DIF4/20 29.10.2020
E11/20 11.2.2020 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/20 5.5.2020
E13/20 4.8.2020
E14/20 20.10.2020
E21/20 11.2.2020 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/20 5.5.2020
E23/20 4.8.2020
E24/20 20.10.2020
FC1/20 6.3.2020 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/20 2.10.2020
FOB1/20 24.4.2020 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/20 25.9.2020
FOT/20 16.6.2020 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/20 19.3.2020 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/20 22.10.2020
GLC1/20 24.4.2020 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/20 16.10.2020
GP1/20 6.3.2020 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/20 2.10.2020
HCB1/20 28.4.2020 Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
HCB2/20 24.11.2020
HKG1/20 3.4.2020 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/20 19.6.2020
HKG3/20 18.9.2020
HKG4/20 20.11.2020
HR1/20 28.2.2020 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/20 28.8.2020
HS1/20 28.5.2020 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/20 29.10.2020
IDDM1/20 6.3.2020 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/20 2.10.2020
IFT1/20 13.4.2020 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/20 12.10.2020
IGIT1/20 16.3.2020 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/20 26.10.2020
IH1/20 12.3.2020 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/20 4.6.2020
IH3/20 17.9.2020
IH4/20 19.11.2020
IHC1/20 28.4.2020 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/20 24.11.2020
INRP1/20 27.2.2020 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/20 11.6.2020
INRP3/20 10.9.2020
INRP4/20 22.10.2020
KD1/20 20.3.2020 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/20 22.5.2020
KD3/20 28.8.2020
KD4/20 4.12.2020
KM1/20 21.2.2020 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/20 21.8.2020
KO1/20 13.3.2020 Krevní obraz
Blood Count
KO2/20 24.4.2020
KO3/20 22.5.2020
KO4/20 26.6.2020
KO5/20 11.9.2020
KO6/20 25.9.2020
KO7/20 9.10.2020
KO8/20 23.10.2020
LIN/20 16.6.2020 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/20 28.5.2020 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/20 29.10.2020
MS1/20 14.2.2020 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/20 12.6.2020
MS3/20 4.12.2020
NF1/20 17.4.2020 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/20 25.9.2020
NKDF1/20 19.6.2020 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/20 20.11.2020
PAT1/20 4.6.2020 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/20 19.11.2020
PIG1/20 13.3.2020 Podtřídy IgG
IgG subclasses
PIG2/20 23.10.2020
PRO1/20 21.2.2020 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/20 21.8.2020
RC1/20 17.4.2020 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/20 25.9.2020
RET1/20 17.4.2020 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/20 25.9.2020
RF1/20 6.3.2020 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/20 2.10.2020
RFA1/20 20.3.2020 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/20 28.8.2020
SED1/20 3.4.2020 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/20 18.9.2020
T03/20 13.3.2020 Specifické IgE (studie)
Specific IgE (study)
T06/20 22.5.2020 Diagnostika vrozených vývojových vad (studie)
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test) (study)
T10/20 30.6.2020 Krevní obraz (studie)
Blood Count (study)
TDM1/20 10.4.2020 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/20 9.10.2020
TE1/20 20.4.2020 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/20 17.11.2020
TIE1/20 13.3.2020 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/20 23.10.2020
TM1/20 11.2.2020 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/20 5.5.2020
TM3/20 4.8.2020
TM4/20 20.10.2020
VIB1/20 28.2.2020 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/20 28.8.2020
VVV1/20 22.5.2020 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
VVV2/20 4.12.2020