Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
SED1/19
Název
Name
Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
Stop termín
Dead line
15.03.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 149
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots