Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RC1/19
Název
Name
Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
Stop termín
Dead line
19.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 134
Slovakia 39

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (systems)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Quantitative results (systems)
Youden plots