Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PAT2/19
Název
Name
Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
Stop termín
Dead line
21.11.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 71
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)