Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/19
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Dead line
29.11.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 41
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results