Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/19
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Dead line
14.06.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 64
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results