Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS1/19
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Dead line
15.02.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 240
Slovakia 27

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results