Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LIN/19
Název
Name
Verifikace linearity měření
Linearity Verification
Stop termín
Dead line
18.06.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 29
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
 
Results