Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP3/19
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Dead line
26.09.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 164
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Qualitative results
Histograms
Youden plots