Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IGIT1/19
Název
Name
Imunopatologie GIT
Immunopatology of GIT
Stop termín
Dead line
08.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 66
Slovakia 22

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results