Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HKG4/19
Název
Name
Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
Stop termín
Dead line
29.11.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 259
Slovakia 61

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots