Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GP2/19
Název
Name
Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
Stop termín
Dead line
20.09.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 80
Slovakia 16

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Histogramy
 
Quantitative results
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Quantitative results
Qualitative results
Histograms