Komentář k vyhodnocení cyklu DIF4/19 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 33 let, dg. vrozená trombocytopenie s makrotrombocyty - May-Hegglinova anomálie.
Leukocyty - v neutrofilech výrazné a zřetelné Döhleho inkluze, možná lépe pseudoDöhleho inkluze či inkluze podobné Döhleho tělískům (i když v mikroskopu vypadají jako Döhleho inkluze, jejich složení je jiné: U May-Hegglinovy anomálie se jedná o agregáty těžkých řetězců II A nemuskulárního myosinu při poruše v genu MYH9).
Erytrocyty - většinou beze změn, místy elipto/ovalocyty.
Trombocyty - makrotrombocyty, vakuolizace trombocytů.

A1: Lymfocyt, neutrofilní segment s pseudoDöhleho inkluzí, ovalocyty, akantocyt nad segmentem, schistocyt v levém dolním poli, ne zcela zřetelný terčovitý erytrocyt vlevo nad neutrofilem, větší trombocyt

A2: Lymfocyt, neutrofilní segment s pseudoDöhleho inkluzí, ovalocyty, trombocyt s vakuolizací na periferii

A3: Neutrofilní segment s pseudoDöhleho inkluzí

A4: Dva neutrofilní segmenty s pseudoDöhleho inkluzí, echinocyty

A5: Neutrofilní segment s pseudoDöhleho inkluzí, ovalocyty, trombocyt s vakuolizací, terčovitý erytrocyt vlevo od středu

A6: Trombocyty (uprostřed oválný makrotrombocyt) s vakuolizací

A7: Makrotrombocyty s vakuolizací, terčovité erytrocyty

A8: Reaktivní LGL, neutrofilní segment s pseudoDöhleho inkluzí

A9: Makrotrombocyt s vakuolizací

A10: Monocyt

 

Vzorek B
Žena, 82 let, dg. prolymfocytární leukémie.
Leukocyty - atypické lymfocyty.
Erytrocyty - anizocytóza, eliptocyty, hypochromie.
Trombocyty - beze změn.

B1: Prolymfocyty, eliptocyt vpravo od středu

B2: Prolymfocyty, velké jaderné stíny

B3: Prolymfocyty, uprostřed neutrofilní segment, vpravo od něj v.s. akantocyt

B4: Prolymfocyty, uprostřed neutrofilní segment, jaderný stín, při horním okraji keratocyt

B5: Tři jaderné stíny, prolymfocyty, monocyt

B6: Prolymfocyty, jaderné stíny

B7: Prolymfocyty, jaderný stín, uprostřed monocyt