Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
APLA1/19
Název
Name
Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
Stop termín
Dead line
05.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 51
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results