Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ALB2/19
Název
Name
Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
Stop termín
Dead line
11.10.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 193
Slovakia 39

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots