2019
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/19 29.03.2019 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/19 02.08.2019
ABR3/19 15.11.2019
AIH1/19 08.03.2019 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/19 20.09.2019
AIM1/19 08.04.2019 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/19 04.11.2019
AKS1/19 01.02.2019 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/19 12.04.2019
AKS3/19 26.07.2019
AKS4/19 11.10.2019
ALB1/19 12.04.2019 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/19 11.10.2019
AM1/19 12.04.2019 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/19 11.10.2019
AP1/19 15.03.2019 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/19 13.09.2019
APLA1/19 05.04.2019 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/19 01.11.2019
AT1/19 06.05.2019 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/19 21.10.2019
BIL1/19 22.02.2019 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/19 23.08.2019
BM1/19 08.02.2019 Kostní markery
Bone Markers
BM2/19 02.08.2019
CC1/19 12.04.2019 Cystatin C
Cystatin C
CC2/19 11.10.2019
CD341/19 08.04.2019 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/19 08.10.2019
CRC1/19 31.12.2019 Kolorektální karcinom (studie)
Colorectal Carcinoma (study)
CRP1/19 22.02.2019 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/19 31.05.2019
CRP3/19 30.08.2019
CRP4/19 06.12.2019
CRPP1/19 24.01.2019 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/19 28.02.2019
CRPP3/19 13.06.2019
CRPP4/19 26.09.2019
CRPP5/19 31.10.2019
CRPP6/19 12.12.2019
CSFB1/19 02.04.2019 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/19 19.11.2019
CSFC1/19 02.04.2019 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/19 19.11.2019
CSFF1/19 02.04.2019 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/19 19.11.2019
CSFK1/19 02.04.2019 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/19 19.11.2019
DA1/19 15.03.2019 Diferenciál na automatech
Differential Count - Automatic
DA2/19 17.05.2019
DA3/19 06.09.2019
DA4/19 18.10.2019
DD1/19 15.03.2019 D Dimery
D Dimers
DD2/19 21.06.2019
DD3/19 13.09.2019
DD4/19 29.11.2019
DGP1/19 15.02.2019 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/19 14.06.2019
DGP3/19 29.11.2019
DIF1/19 22.03.2019 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/19 24.05.2019
DIF3/19 26.07.2019
DIF4/19 25.10.2019
E11/19 12.02.2019 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/19 07.05.2019
E13/19 06.08.2019
E14/19 22.10.2019
E21/19 12.02.2019 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/19 07.05.2019
E23/19 06.08.2019
E24/19 22.10.2019
FC1/19 08.03.2019 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/19 20.09.2019
FOB1/19 25.04.2019 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/19 27.09.2019
FOT/19 18.06.2019 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/19 21.03.2019 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/19 24.10.2019
GLC1/19 25.04.2019 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/19 15.11.2019
GP1/19 08.03.2019 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/19 20.09.2019
HB1/19 29.04.2019 Histologické barvení
Histological staining
HB2/19 26.11.2019
HKG1/19 15.03.2019 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/19 21.06.2019
HKG3/19 13.09.2019
HKG4/19 29.11.2019
HR1/19 01.03.2019 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/19 30.08.2019
HS1/19 24.05.2019 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/19 25.10.2019
IDDM1/19 08.03.2019 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/19 20.09.2019
IFT1/19 08.04.2019 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/19 08.10.2019
IGIT1/19 08.04.2019 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/19 04.11.2019
IH1/19 14.03.2019 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/19 06.06.2019
IH3/19 19.09.2019
IH4/19 21.11.2019
IHC1/19 29.04.2019 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/19 26.11.2019
INRP1/19 28.02.2019 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/19 13.06.2019
INRP3/19 26.09.2019
INRP4/19 31.10.2019
KD1/19 22.03.2019 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/19 31.05.2019
KD3/19 30.08.2019
KD4/19 06.12.2019
KM1/19 22.02.2019 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/19 23.08.2019
KO1/19 22.03.2019 Krevní obraz
Blood Count
KO2/19 24.05.2019
KO3/19 26.07.2019
KO4/19 25.10.2019
LIN/19 18.06.2019 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/19 24.05.2019 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/19 25.10.2019
MK1/19 31.05.2019 Analýza močových konkrementů
Urinary Calculi Analysis
MK2/19 06.12.2019
MS1/19 15.02.2019 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/19 14.06.2019
MS3/19 29.11.2019
NF1/19 19.04.2019 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/19 27.09.2019
NKDF1/19 21.06.2019 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/19 29.11.2019
PAT1/19 06.06.2019 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/19 21.11.2019
PIG/19 08.04.2019 Podtřídy IgG (studie)
IgG subclasses (study)
PRO1/19 22.02.2019 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/19 30.08.2019
RC1/19 19.04.2019 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/19 27.09.2019
RET1/19 19.04.2019 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/19 27.09.2019
RF1/19 08.03.2019 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/19 20.09.2019
RFA1/19 22.03.2019 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/19 30.08.2019
SED1/19 15.03.2019 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/19 13.09.2019
T08/19 23.03.2019 Krevní obraz (studie)
Blood count (study)
TDM1/19 12.04.2019 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/19 11.10.2019
TE1/19 23.04.2019 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/19 29.10.2019
TIE1/19 05.04.2019 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/19 01.11.2019
TM1/19 12.02.2019 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/19 07.05.2019
TM3/19 06.08.2019
TM4/19 22.10.2019
VIB1/19 01.03.2019 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/19 30.08.2019
VVV1/19 31.05.2019 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Tests)
VVV2/19 06.12.2019