Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T26/18
Název
Name
Dotazník (NF)
Questionnaire (NF)
Stop termín
Dead line
20.12.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 35
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva