Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/17
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Dead line
17.11.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 43
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results