Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR2/17
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Dead line
01.09.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Qualitative results
Histograms