Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DD3/17
Název
Name
D Dimery
D Dimers
Stop termín
Dead line
01.09.2017
Počet účastníků
Number of participants
Austria 83
Australia 11
Belgium 15
Croatia 2
Cyprus 1
Czech Republic 227
Germany 6
Denmark 20
Finland 1
France 63
Great Britain 6
Greece 15
Hungaria 2
Ireland 9
Israel 3
Italy 12
The Netherlands 172
Norway 17
Poland 1
Portugal 10
Sweden 4
Slovakia 49
Slovenia 3
Spain 14
Switzerland 5
Turkey 24
USA 21
South Africa 3
Ve spolupráci s
In cooperation with
ECAT (Leiden, The Netherlands)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots
Čeští účastníci Czech participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots