Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
APLA2/17
Název
Name
Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
Stop termín
Dead line
03.11.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results